Vrtání betonu


Jádrové vrtání betonu a železobetonu je klasickým příkladem využití diamantové řezací techniky. Pomocí perforačních vývrtů lze kompletně odstraňovat velké betonové plochy. Jádrové korunky, osazené diamantovými segmenty, pronikají betonem všeho druhu zhruba 10 - 20 x rychleji než pneumatické sbíječky. Průměr vrtací korunky se pohybuje od 12 mm do 500 mm.

Jádrové vrtání se používá pro dodatečné vytváření prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, popř. v kamenném zdivu pro rozvody, otvory pro kotvení a vývrty pro zkoušky pevnosti.

Vrtání lze provádět ve všech směrech

  • vodorovné
  • kolmé k podlaze
  • šikmé

Výhody jádrového vrtání betonu, železobetonu a zdiva

  • usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic
  • vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
  • nevznikají otřesy a vibrace
  • malá hlučnost a pracnost chladící vodu lze odsávat