Výhody vrtané studny


  • studny vrtáme celoročně, vrtanou studnu tak můžete mít kdykoliv v průběhu roku, bez ohledu na aktuální roční období
  • rychlé provedení, vrtání nezabere více než 1 - 2 dny, následná instalace čerpadla je též velmi praktická a snadná
  • garance stálého přítoku, vrtaná studna je hlubší, využívá celý zvodnělý kolektor, není tak závislá na srážkách
  • minimální poškození terénu, vrtání se obejde bez větších zásahů do stávajícího terénu i nákladného odvozu materiálu
  • hydraulicky dokonalá studna
  • vynikající kvalita vody díky hloubce vrtu, nehrozí vniknutí povrchové vody
  • náklady úměrné výsledku